Lekarze i Naukowcy na rzecz Zdrowia, Wolności i Prawdy

W ramach przyszłej Fundacji „Wolna Europa" powstaje zrzeszenie Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowia, Wolności i Prawdy jako merytoryczny sprzeciw wobec restrykcji i reżimu sanitarnego wprowadzonych z powodu rzekomej pandemii koronawirusa, które są nieuzasadnione z naukowego, medycznego punktu widzenia.  

Celami zrzeszenia Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowia, Wolności i Prawdy będą:

• krytyczna obserwacja społecznego i politycznego rozwoju sytuacji w obszarze zdrowia i wolności,

• przedstawianie kompetentnych analiz naukowych i i popartych dowodami,

• informowanie możliwie szerokich warstw społecznych,

• tworzenie możliwie dużej sieci lekarzy i naukowców, specjalistów różnych dziedzin nauki, dla których prawda i racjonalne myślenie oparte na dowodach naukowych są najwyższym priorytetem,

• Organizowanie debat naukowych dla lekarzy i naukowców na tematy zdrowia, etyki lekarskiej, wolności itp. oraz praw lekarzy i pacjentów

• działalność wydawnicza i medialna w celu podnoszenia wiedzy na temat zdrowia, praw lekarzy i pacjentów

• współpraca międzynarodowa z niezależnymi lekarzami i naukowcami z całego świata.

Fundacja statutowo ma być niezależna od finansów podmiotów (osób, firm), które nie kierują się prawdą i dobrem osób, aby mogła w sposób nieskrępowany działać na rzecz Polaków, całego społeczeństwa i wreszcie państwa polskiego. 

Dlatego proszę o wsparcie tej inicjatywy na miarę swoich możliwości finansowych. Lekarzy i naukowców oraz wszystkich, którzy chcieliby się w jakiś sposób się w tę inicjatywę zaangażować i którzy utożsamiają się z ww. celami, proszę o kontakt.

Dr Mariusz Błochowiak

Newsletter