IV tom „Fałszywej pandemii” o szczepionkach, fototerapii i leczeniu

2 czerwca 2021 Tagi: ,

Wkrótce ukaże się IV tom „Fałszywej pandemii. Krytyki naukowców i lekarzy”, którego głównym tematem są szczepionki.

Zachęcamy do zamawiania książki w naszym sklepie, co jest formą wsparcia Zrzeszenia naukowców i lekarzy na rzecz wolności, zdrowia i prawdy.

Należy też liczyć się z tym, że w przypadku źle opracowanej szczepionki może dojść do zgonów około 0,1% populacji spośród wszystkich zaszczepionych osób, co w przypadku Niemiec oznaczałoby 80 tysięcy ludzi, którzy zmarliby przez to, że szczepionka nie została opracowana zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej. […] Ewentualna umieralność na poziomie 0,1% przy podaniu szczepionki to szacunek, który potwierdza moje doświadczenie. Zajmuję się tą tematyką od 30 lat.

Odrzucam tę szczepionkę przeciw koronawirusowi z tego powodu, że nie została dokładnie przebadana zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i toksykologicznym oraz klinicznym. W tym przypadku zagrożenie dla ciała i życia jest niesłychanie wielkie. W rachunku ryzyka do zysku znacznie przeważa ryzyko związane z przyjęciem szczepionki nad ewentualnym zachorowaniem z powodu koronawirusa.

Prof. Stefan Hockertz,

naukowiec, immunolog i toksykolog, były dyrektor Instytutu Eksperymentalnej i Klinicznej Toksykologii na Uniwersytecie Medycznym w Hamburg-Eppendorf

 

…szczepionką nie jest substancja, która nie zawiera antygenów zdolnych do łączenia się z przeciwciałami. Większość „szczepionek” przeciw SARS-CoV-2 nie zawiera antygenów, a jedynie instrukcję do ich wytworzenia, więc nie można ich nazwać szczepionkami. […] Należy podkreślić, że wszystkie „szczepionki” przeciw SARS- -CoV-2 będące obecnie na rynku cierpią na ten sam grzech pierworodny – czas badań klinicznych w poszczególnych fazach został drastycznie skrócony. […] W przypadku SARS-CoV-2 mamy do czynienia z trwającym eksperymentem, któremu zostały poddane społeczeństwa potraktowane niczym króliki doświadczalne.

Prof. Kornelia Polok,

genetyk, biolog, specjalizuje się w bioinformatyce, biomatematyce, ewolucji molekularnej, genetyce populacyjnej, biotechnologii i genomice

 

Jeśli mamy wystarczająco dużo przeciwciał, a zarazem mało wirusów, to wówczas ochrona jest dobra. Jeśli wirusów jest więcej, wtedy staje się mniej pewna, natomiast jeśli wirusów jest jeszcze więcej, wtedy nie ma już żadnej ochrony. Dlatego nie można powiedzieć: „Jesteśmy chronieni, ponieważ mamy przeciwciała“. Z tego powodu pomysł paszportu immunologicznego na bazie przeciwciał nie jest przekonujący. I w zasadzie całkowicie pozbawiony sensu. Problem stanowi również to, że ochrona przez przeciwciała nie jest trwała. […] Nie warto zatem pytać kogokolwiek o to, czy ma paszport immunologiczny, bo ta informacja nic nie wniesie.

Kiedy szczepienie nie ma sensu? Gdy śmiertelność jest niewielka, a skuteczność ochrony niska. Ma to miejsce w przypadku SARS-CoV-2. Czy zatem należy wdrożyć masowe szczepienia? Moja odpowiedź na to pytanie brzmi: „zdecydowanie nie“.

Prof. med. Sucharit Bhakdi,

specjalista w dziedzinie mikrobiologii i epidemiologii chorób zakaźnych, były dyrektor Instytutu Mikrobiologii Medycznej i Higieny na Uniwersytecie w Moguncji


Niepotrzebne szczepienia podczas fałszywej pandemii świńskiej grypy

Jesteśmy świadkami „powtórki z historii” fałszywej pandemii świńskiej grypy, ale tym razem na dużo większą, bo globalną skalę. Dzisiaj już wiemy, że ogłoszona przez WHO w 2009 roku pandemia była fake newsem, a szczepionki, które wówczas zostały zakupione przez różne kraje, nie tylko były zbędne od strony medycznej, ale również szkodliwe. Jak zauważył dr Wolfgang Wodarg, „jedna z najłagodniejszych fal grypy” została ogłoszona pandemią…

Szwecja zaszczepiła wówczas ponad 50% swojej populacji, w tym również dzieci i młodzież, u których wystąpiło potem kilkaset przypadków narkolepsji. Wywołana przez szczepionki choroba była zupełnie „niepotrzebna”, ponieważ dzieci nie umierały z powodu świńskiej grypy. Prof. med. Sucharit Bhakdi, pracujący wtedy w Niemczech lekarz i naukowiec, był przeciwnikiem szczepień przeciw świńskiej grypie. Również dzisiaj ostrzega przed szczepieniami na koronawirusa:

Wskaźnik śmiertelności w przypadku świńskiej grypy faktycznie wynosił poniżej 0,02%, a więc nieco więcej niż w przypadku SARS-CoV-2, a zatem był niski. Znaczyło to tyle, że statystycznie na 10 000 osób chorych na grypę umierały dwie. W większości były to osoby starsze. Młodzi ludzie nie umierali. Podobnie wygląda to obecnie w przypadku SARS-CoV-2.

Niepożądane ciężkie powikłania po szczepionce na świńską grypę wystąpiły kilka miesięcy później i były brzemienne w skutki. Głównie w przypadku dzieci i młodzieży. Częstotliwość ich występowania wynosiła 1 na 10 000. Być może ktoś powie: „Jeśli uratowaliśmy 10 000 istnień i poświęciliśmy jedno życie, to niech tak będzie“. Jednakże spośród tych 10 000 młodych osób i dzieci nikt nie umarł na świńską grypę.

Czy warto zaszczepić się przeciwko koronawirusowi?

Zanim podejmie się decyzję o szczepieniu przeciwko konkretnej chorobie wywoływanej przez określony rodzaj patogenu, należy wpierw zastanowić się, czy w ogóle warto to robić. Nie należy podchodzić do szczepień „hurtowo”, wychodząc z założenia, że „szczepionka to tylko szczepionka” i że zawsze warto się zaszczepić. Wszak jeśli nie pomoże, to na pewno nie zaszkodzi, podobnie jak w przypadku ziół. Oba te twierdzenia są jednak błędne. Trzeba rozważyć stosunek ryzyka związanego z zaszczepieniem się do korzyści płynących z niego. Każda bowiem szczepionka niesie ze sobą ryzyko powikłań i zgonu. Jeśli jest ono większe niż w przypadku braku jej aplikacji, to nie należy się szczepić.

Takie decyzje trzeba podejmować na chłodno, nie kierując się strachem, który jest złym doradcą, gdyż szczepionka pełni wówczas funkcję wentyla bezpieczeństwa pozwalającego na rozładowanie psychicznego napięcia i obniżenie poziomu stresu oraz zmniejszenie lub wyeliminowanie lęku. Nie ma to jednak nic wspólnego z racjonalnym rozeznaniem sytuacji.

Ufam, że niniejsza książka zawierająca wiele wypowiedzi niezależnych naukowców i lekarzy pozwoli na bardziej obiektywne spojrzenie na kwestię szczepień przeciw koronawirusowi niż to ma miejsce w propagandowo-marketingowej narracji mediów, rządzących i producentów „szczepionek”.

Ze wstępu dr. Mariusza Błochowiaka

27 kwietnia 2021

Na stronie Tygodnika Do Rzeczy ukazał się artykuł dr. Mariusza Błochowiaka o tzw. pandemii i maskach.

Oto fragment:

Niedawno ukazał się III tom „Fałszywej pandemii. Krytyki naukowców i lekarzy”, który poświęcony jest przede wszystkim skuteczności masek przeciw zakażeniom wirusami układu oddechowego oraz skutkom ubocznym ich noszenia. Minął już rok od ogłoszenia całkowicie fałszywej pandemii koronawirusa, a rządzący brną w coraz większe absurdy, które nie mają nic wspólnego z nauką. Żeby zrozumieć, dlaczego ta pandemia jest sztucznie wykreowana należy przeanalizować kluczowy w tym zagadnieniu termin ‘pandemia’, który jest odmieniany przez wszystkie przypadki, ale niestety w większości bezmyślnie. Podkreślam, że mówię o fałszywej pandemii, a nie fałszywym (nieistniejącym) koronawirusie, które znane są od lat 60-tych, ani o fałszywej chorobie, której przyczyną może być koronawirus, aczkolwiek trzeba zdawać sobie sprawę, że w stanie chorobowym może uczestniczyć kilka wirusów jednocześnie. Jednak z uporem maniaka szuka się wyłącznie SARS-CoV-2. Pytanie tylko, który wariant, bo przecież do natury tych wirusów należą ich ciągłe mutacje. Dlatego wzbudzanie strachu i sensacji z powodu wykrycia nowego wariantu jest tragikomiczne.

9 marca 2021

Wkrótce ukaże się III tom „Fałszywej pandemii. Krytyki naukowców i lekarzy”, którego głównym tematem są maski.

Zachęcamy do zamawiania książki w naszym sklepie, co jest formą wsparcia Zrzeszenia naukowców i lekarzy na rzecz wolności, zdrowia i prawdy.

 

…jeśli uwzględnisz odpowiednie randomizowane kontrolowane badania ze zweryfikowanymi wynikami, to one wszystkie jednoznacznie stwierdzają, że nie ma statystycznych dowodów korzyści [z noszenia masek] pod względem redukcji ryzyka zarażenia wirusową chorobą górnych dróg oddechowych. One wszystkie mówią to samo.

Prof. Denis Rancourt,

fizyk, interdyscyplinarny uczony w zakresie analizy statystycznej, modelowania matematycznego, metod pomiarowych, chemii, geologii, nauk o materiałach i środowisku,

 

Ani RKI, ani WHO, ani ECDC, ani CDC nie przedstawili danych naukowych na temat pozytywnych efektów skuteczności masek w miejscach publicznych (w sensie zmniejszonej “szybkości rozprzestrzeniania się COVID-19 w populacji”), ponieważ takie dane nie istnieją.

Prof. med. Ines Kappstein,

specjalistka w zakresie mikrobiologii, wirusologii i epidemiologii zakażeń oraz higieny i medycyny środowiskowej

 

…niektóre szczepienia są rzeczywiście sensowne i dobre, ale obecnie jest coraz więcej szczepień będących jedynie pomysłem biznesowym, które bardziej szkodzą, niż przynoszą jakieś korzyści. […] Należy w trybie natychmiastowym zakończyć lockdown, gdyż to sprawa wynikła z korupcji, za którą stoją czyjeś interesy. To sparaliżowanie społeczeństwa nie ma nic wspólnego ze zdrowiem ogółu. Kryją się za tym ekonomiczne interesy producentów szczepionek, producentów testów
i ludzi, którzy czerpią z tego zyski.

dr med. Wolfgang Wodarg,

przewodniczący komisji śledczej ds. wyjaśnienia fałszywej pandemii świńskiej grypy

 

Maski nie chronią ani przed zakażeniem się wirusem grypy czy koronawirusem, ani nie redukują ryzyka zakażenia się tymi wirusami układu oddechowego. Nie ma też znaczenia, czy używamy masek własnej roboty, chirurgicznych czy typu N95. Nie ma między nimi żadnej różnicy w kwestii ochrony czy redukcji ryzyka zakażenia. Takie są jednoznaczne konkluzje wszystkich randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych, które uznawane są w medycynie za najbardziej wiarygodne, za „złoty standard” badań klinicznych. Dlatego zachęcam do obywatelskiego nieposłuszeństwa i nienoszenia nieskutecznych masek. Ufam, że niniejsza książka będzie cennym i najwyższej jakości merytorycznym materiałem dowodowym w procesach sądowych dotyczących (nie)zakrywania nosa i ust.

Dr Mariusz Błochowiak,

fizyk, opracował i opatrzył wstępem niniejszą książkę


Maseczki ani nie chronią przed zakażeniem się wirusem grypy czy koronawirusem, ani nie redukują ryzyka zakażenia się tymi wirusami układu oddechowego. Nie ma też znaczenia, czy używamy maseczek własnej roboty, czyli tzw. materiałowych (społecznościowych), chirurgicznych czy typu N95. Nie ma między nimi żadnej różnicy w kwestii ochrony czy redukcji ryzyka zakażenia się wspomnianymi wirusami. Takie są jednoznaczne wnioski ze wszystkich randomizowanych kontrolowanych badań klinicznych, które uznawane są w medycynie za najbardziej wiarygodne, za „złoty standard” badań klinicznych:

[…] jeśli uwzględniasz odpowiednie randomizowane kontrolowane badania ze zweryfikowanymi wynikami, to wszystkie jednoznacznie stwierdzają […], że nie ma statystycznych dowodów korzyści pod względem redukcji ryzyka zarażenia wirusową chorobą górnych dróg oddechowych. One wszystkie mówią to samo. Nie musisz sięgać po jakieś jedno nadzwyczajne badanie, które jest wyjątkowo dobre i mówi to, co inne przemilczają.

„[…] Chociaż badania mechanistyczne potwierdzają potencjalny wpływ higieny rąk czy noszenia masek, to jednak dowody pochodzące z czternastu randomizowanych kontrolowanych badań tych środków (higiena rąk oraz noszenie masek) nie potwierdziły istotnego wpływu na transmisję laboratoryjnie potwierdzonej grypy. Podobnie znaleźliśmy ograniczone dowody skuteczności wzmożonej higieny rąk oraz sprzątania otoczenia”. Zatem tutaj mamy najnowsze randomizowane kontrolowane badanie, z którego wynika, że nie ma znaczenia, czy odkażamy powierzchnie i myjemy ręce i że maski nie chronią. Zasadniczo to badanie potwierdza to, co głosi nauka. Taki jest aktualny stan badań (prof. Denis Rancourt).

Ze wstępu dr. Mariusza Błochowiaka

18 lutego 2021

Trzeci apel naukowców i lekarzy:

O wolną debatę o COVID-19 i obronę Polski przed interesami koncernów medycznych

List Otwarty do Prezydenta i Rządu RP
Warszawa, 15 lutego 2021

Pan dr Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Pan dr Adam Niedzielski
Minister Zdrowia

Do wiadomości: Sejm RP, Senat RP, Media

Środowisko naukowców i lekarzy, reprezentowane przez osoby podpisane pod tym apelem uważa, że od początku towarzyszą epidemii COVID-19 błędne decyzje, prowadzące do niewłaściwych działań. Zamiast doprowadzić w społeczeństwie do wytworzenia naturalnych mechanizmów odpornościowych, wprowadza się kolejne obostrzenia, które niszczą gospodarkę, edukację, życie religijne i kulturę oraz wpływają negatywnie na zdrowie i psychikę obywateli. Promuje się jednogłos grupy ekspertów. Próbuje się uciszyć naukowców i lekarzy o odmiennych poglądach, naruszając podstawowe prawo człowieka jakim jest wolność słowa. Apelujemy o rzetelną, wolną debatę publiczną o rzeczywistym wymiarze zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, o zagrożeniach wynikających z masowych szczepień, o metodach zakończenia epidemii oraz o obronę Polski przed interesami obcych koncernów medycznych, dla których głównym interesem wcale nie musi być nasze zdrowie, ale zysk i sprzedaż szczepionek.

Lekarze sygnatariusze Apeli naukowców i lekarzy otrzymali ostatnio od Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelnej Izby Lekarskiej pisma informujące, że zostało wobec nich wszczęte „postępowanie wyjaśniające”. Treść pisma wskazuje, że nie chodzi jednak o wyjaśnienie, ale o podjęcie czynności procesowych mających na celu zastraszenie i ukaranie sygnatariuszy, co narusza podstawowe prawo człowieka do wolności słowa. Każdy lekarz ma prawo, tak jak każdy inny obywatel, do publikowania treści, które wyrażają jego opinię i są zgodne z jego sumieniem. Wykorzystanie przez NIL wewnętrznych procedur w celu blokowania wolności wypowiedzi i wymiany opinii pomiędzy niezależnym środowiskiem naukowym i lekarskim, jakimi są sygnatariusze Apeli, a tzw. „ekspertami” stanowi pogwałcenie podstawowego prawa do wolności poglądów i wypowiadania ich uregulowanego w prawie polskim m.in. w art. 54 Konstytucji RP, w prawie europejskim w art. 11 karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz w prawie międzynarodowym w art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych i innych konwencjach. Apelujemy o zagwarantowanie bezpieczeństwa rzetelnej, wolnej debaty publicznej oraz przestrzegania podstawowych praw człowieka w Polsce. Wolność opinii gwarantuje się każdemu człowiekowi, a więc również przedstawicielom nauki i zawodów medycznych.

Naszym zdaniem skutki trwającej w Polsce już od prawie roku epidemii COVID-19 są katastrofalne. Jeśli efektem pracy grupy ekspertów, zespołu doradczego Pana Premiera, są decyzje prowadzące do zniszczenia dorobku życia wielu polskich przedsiębiorców, do zaniedbania edukacji dzieci i młodzieży, do eksplozji chorób psychicznych, w tym depresji, do niespotykanej od II wojny światowej liczby zgonów (głównie nie wynikających z COVID-19, ale z dezorganizacji systemu ochrony zdrowia) oraz wprowadzanie w kraju totalitarnego systemu nadzoru epidemiologicznego, to członkowie tego zespołu powinni podać się do dymisji, a nie dyskredytować innych naukowców, którzy pełni troski o przyszłość Polski czują się w obowiązku pisać apele do Prezydenta i Rządu RP. Co zrobili w kierunku zwalczenia epidemii profesorowie i lekarze chorób zakaźnych z Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, którzy skrytykowali nasz pierwszy Apel? Czy wypracowali sposób powrotu do normalności? Skoro pracują z pacjentami na pierwszej linii, to dlaczego nie zastosowali żadnego preparatu, który mógł być skutecznie sprawdzony? Dlaczego nie spróbowali alternatywnych metod leczenia, np. przez użycie amantadyny? Ich pośpiech we wprowadzaniu tzw. „szczepionki” wynika nie tyle z poziomu zagrożenia koronawirusem, ale raczej z nieudolności kompleksowego zarządzania kryzysem, co prowadzi obecnie do nadmiernej liczby zgonów w Polsce, głównie w wyniku zaniedbania chorych cierpiących na inne schorzenia niż Covid-19.

Człowiek w czasie ewolucji przeżył wiele podobnych epidemii jak COVID-19. Każda wzmacniała nas i zwiększała naszą odporność jako gatunku biologicznego. Dlatego odporność na patogeny, w tym wirusy, można uzyskać zarówno drogą naturalną jak i sztuczną. Sygnatariusze naszych apeli nie są przeciwnikami szczepień. Wiele chorób, dla których uzyskanie odporności naturalnej jest ryzykowne ze względu na wysoką śmiertelność (np. ospa, gruźlica) udało się pokonać dzięki szczepieniom. Jednakże szczepionka powinna być drugim wyborem wtedy, gdy uzyskanie naturalnej odporności nie jest związane ze zbyt dużym ryzykiem. Tak jest w przypadku SARS-CoV-2, którego śmiertelność nie przekracza średnio 0,27% a zachorowalność na podstawie wszystkich przypadków zarejestrowanych przez WHO w ciągu jednego roku wynosi 1,35% (do dnia 4 lutego). Dlatego błędne jest myślenie, że teraz musimy zastąpić naszą naturalną odporność odpornością sztuczną, którą zapewni eksperymentalny, wprowadzony warunkowo preparat, nazywany „szczepionką” na SARS-CoV-2 i że należy zaszczepić 60-70% populacji, aby uzyskać sztuczną odporność zbiorową. Wbrew materiałom reklamowym, opracowane w szybkim tempie preparaty, w postaci konstruktu jakim jest zrekombinowany RNA, budzą poważne zastrzeżenia odnośnie bezpieczeństwa, co już możemy zaobserwować na przykładach licznych powikłań, a koronnym tego dowodem jest to, że ich producenci nie chcą ponosić odpowiedzialności za szkodliwe działania uboczne. Ponadto nacisk na wprowadzenie „szczepionki” zupełnie ignoruje fakt, że umieralność u osób poniżej 50 roku życia jest bardzo niska. Nie ma zatem sensu szczepienie tej grupy ludzi, jeśli nie mają oni chorób współtowarzyszących i są zdrowi.

Jest jeszcze jeden ważny aspekt epidemii, a mianowicie finansowy. Narzucone obecnie procedury medyczne do walki z epidemią spełniają często warunki ekonomiczne odpowiadające określonym grupom interesów (stoją za nimi wielkie pieniądze i perspektywa zysków dla koncernów medycznych), ale niekoniecznie lecznicze. Ludzie nie mają identycznych organizmów. Podobnie każde społeczeństwo, w tym polskie, ma swoją specyfikę. O tym wyraźnie zapomnieli doradcy medyczni, narzucający z góry ustalone, pochodzące często z zagranicy procedury oraz nie modyfikujący ich w czasie epidemii, kiedy się okazało, że są one mało skuteczne. Ponieważ interes finansowy związany ze sprzedażą produktów leczniczych, a zwłaszcza szczepionek, jest ogromny i może przesłaniać cel opieki zdrowotnej jakim jest zdrowie i dobro pacjenta, postulujemy, aby rządowi doradcy medyczni musieli podpisać deklaracje o braku konfliktu interesów. Osoba pełniąca funkcję eksperta znajduje się w sytuacji konfliktu interesów, gdy istnieje niebezpieczeństwo, że przedłoży interes własny lub interes innego podmiotu, z którym jest powiązana, ponad obowiązek rzetelnego i bezstronnego wydania opinii na wskazany temat. Znaczna część członków Zarządu Głównego PTEiLChZ otrzymuje bądź otrzymywała fundusze na konsultacje, wykłady sponsorowane czy przeprowadzenie badań od takich firm farmaceutycznych jak AbbVie, Allergan, Bayer, EISAI, Gilead, Intercept i Pfizer. Jeden z głównych producentów szczepionki przeciw SARS-CoV-2 – firma Pfizer – sponsoruje nie tylko pojedyncze osoby w Polsce, lecz także całe instytucje i zespoły badawcze. Nie można służyć dwóm panom jednocześnie. Otrzymywanie funduszy od zagranicznych korporacji powinno wykluczyć daną osobę z funkcji doradcy rządu RP. I tego się domagamy.

Konkludując, uważamy, że od marca 2020 roku prowadzi się u nas, wzorem niektórych innych krajów, błędną politykę walki z koronawirusem. Wprowadzane są kolejne obostrzenia, które niszczą gospodarkę, edukację, życie religijne i kulturę, a także wpływają negatywnie na nasze zdrowie. Zalecenia Ministerstwa Zdrowia, takie jak „Pozostań w domu”, spowodowały osłabienie odporności immunologicznej społeczeństwa. Brak właściwej aktywności fizycznej oraz brak bliskich kontaktów międzyludzkich działają niekorzystnie na naszą zdolność do samoobrony przed czynnikami infekcyjnymi oraz sprzyjają rozwojowi przewlekłych schorzeń cywilizacyjnych. Ponawiamy pytanie, gdzie jest profilaktyka i skuteczne leczenie? Nauka zdalna dla dzieci i młodzieży to z kolei wielogodzinne przesiadywanie przed komputerem, problemy z wadami postawy, uzależnienie od komputera, przy równoczesnym braku kontaktów społecznych i rodzinnych. Stwarza to realny grunt do epidemii zaburzeń psychicznych i somatycznych. Czy doradcy Pana Premiera pochylili się nad tym narastającym ciągle problemem? Podobny efekt ma codzienne straszenie nas wyolbrzymianymi informacjami na temat grozy COVID-19. Apelujemy, aby powstrzymać psychozę strachu oraz nie wprowadzać kolejnych rygorów sanitarnych, natomiast w sposób kontrolowany spowodować w społeczeństwie wytworzenie się naturalnej odporności zbiorowej za pośrednictwem populacji obarczonej niskim ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby czy zgonu (dzieci i ludzie młodzi), przy jednoczesnej ochronie osób w grupie zagrożonej, zaś szczepienia na SARS-CoV-2 ograniczyć do osób chętnych, zwłaszcza z grup ryzyka, i to po dokładnym zapoznaniu ich z możliwymi powikłaniami.

My niżej podpisani, wraz z sygnatariuszami poprzednich Apeli, jesteśmy gotowi przedstawić alternatywną strategię walki z COVID-19 oraz naprawy naszego systemu opieki zdrowotnej. Apelujemy do Pana Prezydenta i Rządu RP, aby odstąpić od masowych szczepień; zaprzestać masowych testów PCR, które są niewiarygodne i jedynie wpływają na fałszywe statystyki oraz atmosferę stanu zagrożenia; zakończyć nauczanie w szkołach i na uczelniach w sposób zdalny i inne restrykcje oraz uwolnić obywateli polskich od obowiązku noszenia maseczek – masek urągających ludzkiej wolności i godności, a jak wykazały badania (w przeciwieństwie do masek specjalistycznych) nie spełniających żadnych funkcji ochronnych, a prowadzących do przewlekłej hiperwentylacji i związanych z nią zaburzeń zdrowia. Apelujemy ponadto, aby zagwarantować wolność słowa w Polsce; umożliwić wolną i rzetelną debatę na temat COVID-19; polegać na opinii tylko tych doradców medycznych, u których nie ma konfliktu interesów; nie paraliżować pracy służby zdrowia przez zamykanie przychodni czy zastępowanie ich teleporadami; przywrócić właściwą funkcję lekarza rodzinnego, który musi mieć możliwość leczenia pacjentów zgodnie z własną wiedzą, a nie według narzuconych mu z góry procedur; a jednocześnie, aby skierować nasze główne wysiłki na to by wzmocnić w Polsce naturalną odporność oraz otoczyć szczególną opieką ludzi starszych i zagrożonych.

Nazwiska sygnatariuszy do wiadomości Prezydenta i Rządu RP.

19 stycznia 2021

Odpowiedź prof. Romana Zielińskiego na „Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2” z dnia 4 stycznia 2021 r.

Ze stanowiskiem Polskiej Akademii Nauk można się zapoznać na stronie.

(więcej…)

7 grudnia 2020

Autor: dr med. Wolfgang Wodarg. Zdjęcie z posiedzenia niemieckiej komisji ds. koronawirusa.

To zawsze ta sama sztuczka
Choroba jest powiększana przez medialną lupę i przedstawiana jako najstraszliwsze z prawdopodobnych zagrożeń. To lubią media. Dzięki takiemu ustaleniu agendy większość ludzi po raz pierwszy zdaje sobie sprawę, że rzekomo niebezpieczna choroba w ogóle istnieje. Kiedyś z epidemiami było inaczej. Reszty dzieła dokonują skorumpowani politycy i naukowcy. Jeśli strach jest wystarczająco duży, to rządy muszą oczywiście zareagować. Podczas dotychczasowych „pandemii” tylko finansowali szczepionki, kupowali, a także przyjmowali rolę reklamodawców szczepień. Teraz sami pomagają nawet zaaranżować strach przed „epidemią”. Jest też wystarczająco dużo ludzi w białych kitlach, zawsze chętnych do oddania się sprawie. Wszakże popularność i fundusze badawcze przyciągają. Czerwone lampki powinny zapalić się wśród lekarzy i pacjentów najpóźniej teraz, gdy kanclerz (Angela Merkel – przyp. tłum.) próbuje przeforsować po niedopuszczonych i nienadających się do diagnostyki testach PCR, jeszcze nie w pełni gotowe – genetyczne „masowe szczepienia”.  Planuje to pod absurdalnym pozorem zagrożenia epidemiologicznego o zasięgu ogólnokrajowym i jakkolwiek na terenie całego kraju, ale z pominięciem lekarzy leczących pacjentów.

Znane osoby wywołujące strach jako przygotowujący grunt pod wielkie interesy
Wspólne wywoływanie paniki przez Drostena, Lauterbacha, Södera czy Merkel nie ma żadnych podstaw medyczno-naukowych. Lauterbach wpadł znów w amok z żenująco słabym badaniem klinicznym, spod marki „Imperial College”. To kuźnia wykuwająca panikę, która już podczas ptasiej i świńskiej grypy wyczarowała ze swoich komputerów najbardziej horrendalne scenariusze strachu z pomocą osławionego Neila Fergusona. Teraz Covid-19 ma dać nam długoterminowe obniżenie zdolności poznawczych. Czy polityczne szaleństwo ma z tym coś wspólnego?

Są bardziej niezawodne przewodniki – również w Instytucie Roberta Kocha

Wolę więc trzymać się – jak od wielu lat – nieskazitelnych epidemiologów z Instytutu Roberta Kocha (RKI), którzy właśnie teraz, pod koniec października 2020 roku, podczas testowego tsunami i przed drugim zamknięciem kraju relacjonują: „W Narodowym Centrum Referencyjnym ds. Wirusów Grypy w 43 tygodniu 2020 r., w 11 (39%) z 28 przysłanych próbek, zidentyfikowano wyłącznie rinowirusy. W żadnej z badanych próbek nie wykryto wirusów grypy ani SARS-CoV-2. Ze względu na niewielką liczbę przysłanych próbek, nie jest możliwe dokonanie rzetelnej oceny mogących nadal znajdować się w środowisku wirusów.” Skoro wiele tysięcy próbek wirusów pobieranych jest u osób z chorobami układu oddechowego podczas fal grypy, można zadać pytanie: dlaczego obecnie tak mało jest regularnie pobieranych próbek? Nikt już nie jest chory?

Szczepienia pomimo błędnej diagnozy?

Rozchodzenie się wysokiej liczby przeprowadzanych testów PCR wraz z odpowiednio wysoką liczbą fałszywie dodatnich wyników z jednej strony, a oficjalną dokumentacją łagodnie przebiegających infekcji jesiennych z drugiej strony dowodzi nawet laikom, że test PCR nie mówi niczego o wynikach klinicznych, infekcjach czy zakaźności. Kompletnie nie nadaje się jako miernik i wprowadza w błąd przy podejmowaniu decyzji dotyczących środków, jakie należy podjąć zgodnie z ustawą o ochronie przed zakażeniami (niem. – Infektionsschutzgesetz, skrót: IfSG).

„Zamknij oczy i przed siebie” wydaje się być hasłem przewodnim

Jednak polityka nie przejmuje się medycyną opartą na dowodach, a Krajowe Rady Etyki i Komisje ds. Szczepień najwyraźniej nie pytają już nawet o wskazania dla podejmowanych środków, ale spierają się o ustalenie priorytetów, zgodnie z mottem: kto pierwszy skorzysta z nowych „szczepionek”, a kto niestety będzie musiał poczekać?  Tak zwane szczepienie ochronne Covid-19 może stać się najbardziej szkodliwym z tych środków. Jest ono już finansowane z naszych składek i podatków i w rzeczywistości jest gigantycznym, ogólnokrajowym badaniem obserwacyjnym nowatorskich manipulacji genetycznych naszych układów odpornościowych.

Inżynieria genetyczna pod obcą banderą

To, co około 200 firm i konsorcjów bada na całym świecie i chce jak najszybciej wprowadzić na rynek, to w dużej mierze nowe i wysoce ryzykowne interwencje z zakresu inżynierii genetycznej w złożone procesy komunikacji biologicznej naszego układu odpornościowego. Interwencje, które mają być przeprowadzone na osobach zdrowych w nigdy wcześniej nie podejmowanej skali. W trakcie ekscytacji świńską grypą i w trakcie kampanii wyborczej do Bundestagu w 2009 r., lobby szczepionkowe z pomocą przychylnych jemu przedstawicieli narodu, wprowadziło do niemieckiej ustawy o lekach użycie rekombinowanych kwasów nukleinowych u ludzi jako „szczepionek”. Stało się to podczas ostatniej sesji przed letnią przerwą w kampanii wyborczej, bez żadnej debaty i zostało potajemnie odnotowane w protokole. Firmy i ich lobby polityczne próbują teraz eufemistycznie przekonać nas, że jest to normalne szczepienie. Tylko wówczas, gdy uda się możliwie wszystkich „zaszczepić”, można będzie w końcu uwolnić się od grożącej nam śmiertelnej pandemii. Tylko wtedy, gdy szczepienia będą dostępne dla wszystkich, pandemia zostanie zakończona – ogłosiła pani von der Leyen na swojej „konferencji darczyńców”, wraz z chórem szefów rządów prawie całej Europy już wiosną 2020 roku.

Zero ryzyka i wysokie zyski

AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Sanofi/GSK, Merck/Uniwerystet Oxfordu, CureVac, Biologika, CEVEC, ARTES, Vibalogics/Janssen, Moderna/NIAID, Novavax i inne firmy są już w blokach startowych i zamierzają zakończyć wymagane, sponsorowane kliniczne badania „teleskopowe”, jeśli to możliwe – bez skandali i sensacji, w ramach uzyskiwania zezwoleń na dopuszczenie do obrotu „w biegu”. Mogą pozwolić sobie na relatywne rozluźnienie, ponieważ obiecane zwolnienie z odpowiedzialności, ogromne dotacje z podatków i gwarancje zakupu setek tysięcy dawek szczepionek oznaczają, że swój zysk mają już praktycznie w kieszeni. Podobnie było przecież w przypadku świńskiej grypy. Ponad 20 milionów dawek szczepionek z adiuwantami działania, oszczędzonych nam dzięki krytyce lekarzy specjalistów, lekarzy rodzinnych i pediatrów, zostało już przecież opłacone. Zutylizowano je i mimo tego przyniosły zarówno Glaxo, jak i ich konkurentom na całym świecie zyski w miliardach bez ewentualnych kłopotów.

SARS-CoV-2: ile to nowych wirusów?

Rzekomo „szczepionka” wektorowa AstraZeneca i „szczepionka” mRNA BioNTech/Pfizer z ich cząsteczkami inżynierii genetycznej przekształcą już niedługo miliony ludzi w odporne na koronawirusy genetycznie zmodyfikowane organizmy (ang. skrót – GMO). Jednakże tak naprawdę nie wiemy, z którymi koronawirusami musimy walczyć, ponieważ, podobnie jak w przypadku wirusów grypy, koronawirusy również stale zmieniają wiele swoich sekcji genowych. Oryginalne koronawirusy SARS z Wuhan są już od dawna niewykrywalne. Setki innych wariantów wirusa z Wuhan zostało teraz rozproszone, znalezione i zsekwencjonowane. A to, co obecnie stwierdza się głównie, to tylko pozytywne testy PCR, o których wiadomo, że reagują z różnymi wariantami koronawirusa.

Punkty szczepień mają zastąpić gabinety lekarskie

W ostatnim tygodniu października federalny minister zdrowia wezwał kraje związkowe do utworzenia w sumie około 60 punktów szczepień w całych Niemczech oraz do wskazania adresów dostawy szczepionek do 10 listopada 2020 r. W proces ten mają być zaangażowane organy służby zdrowia. Planowane jest również przygotowanie w tym celu obecnie zamkniętych sal kongresowych lub koncertowych (Tagesschau z 23 października 2020 r.).

Po raz pierwszy normalna operacja szczepień zostanie w dużej mierze przeniesiona z gabinetów lekarskich do obiektów, które – podobnie jak testy PCR – są prowadzone głównie przez duże prywatne laboratoria i usługodawców.

Jako uzasadnienie dla pominięcia coraz bardziej krytycznej grupy zawodowej lekarzy podaje się cechy techniczne niektórych nowych metod. Nowa „szczepionka” mRNA musi być przechowywana i transportowana głęboko zamrożona w temperaturze -20°C lub nawet -80°C. Przed wstrzyknięciem, może być przechowywana w lodówce najwyżej przez kilka godzin. Według informacji z przemysłu jest to konieczne, ponieważ nie jest możliwe opracowanie w krótkim czasie procesu, który zagwarantowałby również stabilność przy normalnych temperaturach lodówki.

Firmy logistyczne również skorzystają

Wielcy gracze w branży logistycznej, tacy jak DHL, Fedex i UPS, zacierają ręce i najwyraźniej już przygotowują się do wielkiego przedsięwzięcia z zakresu logistyki chłodniczej. Handelsblatt i Deutsche Welle poinformowało, że firmy budują kilka dużych chłodni jak najbliżej lotnisk, gdzie planują umieścić setki dużych zamrażarek, z których każda może pomieścić dziesiątki tysięcy dawek szczepionek. Producenci takich lodówek – Handelsblatt wspomina na przykład szwabską firmę Binder z Tuttlingen – również należą do spekulantów wojennych w tej wojnie z wynikami testów. Jest więc wielu, dla których to szaleństwo obiecuje dobry interes.

Byłoby to o wiele łatwiejsze i tańsze, ponieważ alternatywą byłoby oczywiście zastosowanie konwencjonalnego, zaktualizowanego składnika antygenu koronawirusowego w corocznej mieszance szczepionek przeciwko grypie. Nie wykazano jednak jeszcze, że w ten sposób można by znacznie złagodzić coroczne fale grypy. Taki zwyczajny program szczepień nie umożliwiałby jednakże zainicjowanie lub uzasadnienia ani dla wielkiego biznesu, ani dla politycznego „resetu”.

Żegnajcie porady dotyczące szczepień i indywidualne wskazania

Rzekome przeciążenie techniczne niektórych bardzo wpływowych producentów szczepionek ma być obecnie wykorzystywane jako powód, dla którego nie traktuje się już tak poważnie zawsze wymaganej indywidualnej lekarskiej konsultacji dotyczącej szczepień. Uzasadnienie uważam za pozorny argument. Przez dziesiątki lat wrażliwe szczepionki były przechowywane centralnie i stosowane lokalnie. Ponadto niektóre produkty krwiopochodne lub szczepionki były już dostarczane do gabinetów lekarskich poprzez zimne łańcuchy dostaw z suchym lodem i mogły być tam profesjonalnie stosowane. W praktyce jest to przede wszystkim kwestia planowania i praktyki logistycznej. Zwłaszcza w przypadku planowanych nowych interwencji w procesy układu odpornościowego, wiedza z wywiadu lekarskiego i indywidualne porady medyczne dotyczące szczepień są potrzebne bardziej niż kiedykolwiek. Dzieje się tak dlatego, że grozi nam niezliczona ilość indywidualnie różnych powikłań i działań niepożądanych. Rażącym zaniedbaniem – nawet jeśli byłoby to prawnie możliwe na mocy rozporządzeń nadzwyczajnych – byłoby zlecanie interwencji masowych szczepień personelowi pomocniczemu, będącemu z dala od pacjenta.

Zezwolenie na dopuszczenie do obrotu „w biegu” i systematyczne maskowanie działań niepożądanych

Nieuchronnie wyższe ryzyko dla osób „zaszczepionych” w przypadku zezwoleń na dopuszczenie do obrotu „w biegu” dla szczepionek jest rzekomo rekompensowane przez fakt, że przedsiębiorstwa muszą przeprowadzać obserwacje stosowania, badania obserwacyjne lub badania po wprowadzeniu do obrotu. Wiąże się to z uważną obserwacją możliwych działań niepożądanych leków, w żargonie technicznym: nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Jednak to, co ma być zrobione z obecnie przewidywanym rodzajem nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, zostało zbadane i potępione wiele lat temu w ramach grupy roboczej ds. zdrowia w Transparency International. W przypadku obecnie planowanych modyfikacji genetycznych milionów zdrowych ludzi w jak najkrótszym czasie, zabieg taki jest więcej niż rażącym zaniedbaniem. Gdyby tylko jedna na tysiąc zaszczepionych osób doznała poważnego działania niepożądanego, oznaczałoby to w Niemczech dziesiątki tysięcy chorób autoimmunologicznych, przypadków paraliżu, a nawet śmierci. Znacznie więcej szkód niż wszystkie „pandemie” mogły spowodować w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

W przypadku szczepień masowych w gospodarstwach zajmujących się hodowlą drobiu lub trzody chlewnej, okres kontrolny nie przekracza z oczywistych powodów planowanej daty uboju. Więc tylko tygodnie do miesięcy. Wzywa się wirusologów i epidemiologów z dziedziny weterynarii: ludzie nie są zwierzętami przeznaczonymi do uboju i chcą żyć długo i pozostać w zdrowiu bez niepożądanych działań po zastosowaniu leków. Ale nawet w medycynie ludzi, przemysł farmaceutyczny minimalizuje swoje zainteresowanie działaniami niepożądanymi z powodów biznesowych. Dlatego też wiedza o późnych konsekwencjach szczepień jest bardzo niewielka. Contergan przesyła pozdrowienia.

W przypadku modyfikacji genetycznych nie można kategorycznie wykluczyć efektów międzypokoleniowych za pośrednictwem linii zarodkowej, lecz powinny one stanowić część oceny wpływu technologii i nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. W Komisji Zdrowia Bundestagu zdecydowanie, ale na próżno, sprzeciwiałem się pomysłowi, aby monitorowanie, rejestrowanie i ocena działań niepożądanych leków były w rękach tych samych organów, które zatwierdzają ich dopuszczenie do obrotu. Niestety, nadal tak jest.

Przemysł farmaceutyczny wolałby oczywiście prowadzić ten monitoring na własną odpowiedzialność jako „dobrowolną samoregulację”. Ze względu na rozluźnienie ochrony danych przez obecnego ministra zdrowia i z powodu jego ścisłej współpracy z przemysłem zajmującym się danymi oraz przemysłem farmaceutycznym i szczepionek, nie jesteśmy dalecy od tak wrogiego przejęcia zadań publicznych.

Strach przed chorobą jako pomocnik przy żniwach przemysłu Big Data

Duże firmy zajmujące się przetwarzaniem danych i tak zacierają ręce, bo dla nich „pandemia” nadeszła w odpowiednim momencie. Po kilku przysługach od ministra zdrowia w ubiegłym roku – cyfrowa karta szczepień, elektroniczna kartoteka pacjenta, rejestr implantów, przejęcie gematik (niemiecka organizacja odpowiedzialna za elektroniczną kartę zdrowia – przyp. tłumacza) itp. – teraz naprawdę trafiają w dziesiątkę z komunikatorami internetowymi, rejestracją badanych osób, raportami o kontaktach, mobilności i dyscyplinie higienicznej. Nawet objawy, które wystąpiły, będą w przyszłości gromadzone centralnie. Ponieważ jest to zbyt wiele dla administracji państwowej, duże firmy zajmujące się danymi nie tylko cieszą się z kontraktów rządowych, ale również mają w swoich komputerach nasze najbardziej intymne dane dotyczące zdrowia. Ochrona danych jest oczywiście zagwarantowana.

Powoli stajemy się więc przezroczystym społeczeństwem. Pod pretekstem badań medycznych czy monitoringu zdrowia, nasze dane zdrowotne są obecnie coraz pełniej zbierane od kołyski aż po grób. W przypadku Covid-19, rzekomo do oceny profilaktycznej oraz do badań i udoskonalania nowych szczepionek.

Ale czemu naszym zdrowiem interesują się takie firmy jak Google, Apple, Amazon, Microsoft, SAP, Avarto/Bertelsmann i inne? Potrzebują naszych danych jako „złota przyszłości” dla swoich przedsiębiorstw, ponieważ przede wszystkim nie muszą one służyć nam, ale swoim udziałowcom. Chociaż są to uzasadnione interesy własne, nie jest uzasadnione, aby lobbysta w urzędzie ministerialnym nadużywał swojego urzędu publicznego, aby karmić gospodarkę naszymi danymi na temat zdrowia poprzez pośpieszne przepisy dotyczące danych i dekrety nadzwyczajne. Co on z tego ma? Czy można to zbadać? Korupcja i nadużywanie urzędów były dotychczas ścigane w Niemczech.

Nie ma dobrej terapii bez klarownej diagnozy

Najlepszym sposobem na stwierdzenie, czy coś jest niebezpieczne, jest przyjrzenie się szkodom, jakie powoduje. Należy to odpowiednio wcześnie rozpoznać i dokładnie, systematycznie i perspektywicznie obserwować. Na przykład poprzez próbki, jak to sugeruje RKI lub lekarz naczelny z Bawarii i inni. Coraz częściej lekarze z klinik w kilku krajach związkowych wychodzą z ukrycia i pytają o rzekomo tak wielu chorych pacjentów Covid-19. Nikt nie ma wątpliwości, że w tym roku są pacjenci z chorobami układu oddechowego, nawet z nowymi wirusami i z ciężkimi przebiegami. I że test PCR może być na nie również pozytywny. Tyle tylko, że mamy masy chorych ludzi, którzy przepełniają szpitalne łóżka z powodu nowego koronawirusa, co jest oczywiście kłamliwe. Otrzymałem też właśnie e-mail o oburzającej treści, dotyczący sytuacji na oddziałach ambulatoryjnych lekarzy związanych z kasami chorych: „Na początku nie mieliśmy ani centa na badania, a wielu kolegów – prawie wszyscy w naszym regionie – prawie wcale nie badało. Teraz otrzymujemy więcej pieniędzy za test – czas trwania: 1 minuta – dla zdrowej osoby (15 Euro) niż za kompletne badanie ultrasonograficzne brzucha w przypadku ostrego brzucha (15 minut za 12 Euro). Dlatego teraz nagle wszędzie testują.” Tu też można zobaczyć: wirusy nie są problemem.

Prawdziwą chorobą jest korupcja instytucjonalna

W mojej poprzedniej pracy jako lekarz, poseł do parlamentu i wolontariusz walczący z korupcją, udało mi się zebrać wystarczającą ilość przykładów oszustw naukowych na dużą skalę, fikcyjnych katastrof, kupionych analiz i weryfikacji faktów, tajnych strategii lobbingowych, operacji psychologicznych, astroturfingu (pozornie oddolne obywatelskie akcje lub inicjatywy – przyp. tłum.), zawodowych awanturników, prowokatorów lub zażartych nie merytorycznych dyskusji

związanych z wielkimi graczami w przemyśle rolnym, energetycznym, prywatnym przemyśle zbrojeniowym i bezpieczeństwa, ze świata mediów i oczywiście w szczególności z przemysłu farmaceutycznego i szczepionek. Ponieważ jednak zwykłe przekupstwo urzędników coraz częściej ustępuje miejsca prywatnemu przejmowaniu całych urzędów i instytucji publicznych, sprawa stała się prawnie bardzo skomplikowana. Potrzeba zarówno dużo pieniędzy na płatny lobbing i ustalanie agendy, jak również na prawników na obronę przeciw temuż.

Niektórzy mają tego dużo, a innych na to nie stać. To, czego obecnie doświadczamy, jest wynikiem spustoszonej społecznej równowagi. Nie pomaga to, gdy kilku miliarderów myśli, że może kupić/sprzedać zbawienie świata. Jakkolwiek takie zbawienie może wyglądać w umysłach samozwańczych filantropów, może ono jedynie prowadzić do przemocy i ucisku. Ile razy wierzyliśmy, że udało nam się przezwyciężyć te archaiczne wzorce autokratyczne poprzez prawa człowieka, demokrację i rządy prawa? Niestety, nadal nie ma szczepionki przeciwko korupcji.

Źródło: https://www.rubikon.news/artikel/die-wahre-seuche

Dr med. Wolfgang Wodarg, internista i pulmonolog, specjalista w zakresie higieny i medycyny środowiskowej,
a także zdrowia publicznego i medycyny społecznej. Po zakończeniu pracy klinicznej przez 13 lat pracował w charakterze internisty, w tym m.in. jako lekarz publiczny w Szlezwiku-Holsztynie, a jednocześnie wykładowca na
uniwersytetach i w szkołach wyższych oraz przewodniczący Komitetu Ekspertów ds. powiązanej z medycyną Ochrony Środowiska przy Izbie Lekarskiej Szlezwiku-Holsztynu. W 1991 roku otrzymał stypendium na Uniwersytecie Johna Hopkinsa w Baltimore w USA (epidemiologia). Jako członek niemieckiego Bundestagu w latach 1994–2009 był inicjatorem i rzecznikiem Komisji „Etyka i prawo współczesnej medycyny”, członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, gdzie przewodniczył Podkomisji ds. Zdrowia i wiceprzewodniczącym Komisji Kultury, Edukacji i Nauki. W 2009 roku zainicjował komisję śledczą w Strasburgu dotyczącą roli WHO w H1N1 (świńska grypa), gdzie po zakończeniu kadencji nadal pracował jako ekspert naukowy. Od 2011 roku pracuje jako niezależny wykładowca uniwersytecki, lekarz i naukowiec, a do 2020 roku był dobrowolnym członkiem zarządu i szefem Grupy ds. Zdrowia w Transparency International Germany.

2 grudnia 2020

Wywiad z Prof. dr med. Sucharitem Bhakdim, naukowcem i lekarzem, wybitnym specjalistą w dziedzinie mikrobiologii i epidemiologii chorób zakaźnych, który przez 22 lata był dyrektorem Instytutu Mikrobiologii Medycznej i Higieny na Uniwersytecie w Moguncji w Niemczech.

Autor kilkuset publikacji naukowych, jeden z najczęściej cytowanych naukowców w dziedzinie medycyny w Niemczech.

W latach 1990-2012 był redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Medical Microbiology and Immunology”. Prof. Sucharit Bhakdi otrzymał kilkanaście wyróżnień za swoją pracę naukową.

2 grudnia 2020

Na początku roku miało miejsce coś niespotykanego w naszej historii- praktycznie połowa krajów na świecie została zamknięta, a życie prawie stanęło za względu na rzekomo szalejącą pandemię. Została ona ogłoszona 11 marca po stwierdzeniu przez WHO 11 lutego istnienia choroby nazwanej COVID-19, powodowanej nowym wirusem SARS-cov2.

Celem poniższej analizy jest próba wskazania błędów/manipulacji powstałych przy raportowaniu danych o potwierdzonych „covidowych” przypadkach i zgonach, zebranych z trzech wybranych krajów objętych lockdownem tj. Polski, Zjednoczonego Królestwa, Niemiec oraz trzech krajów bez lockdown’u tj. Białorusi, Łotwy i Estonii. Wykazuje się również, że lockdown nie miał wpływu na spadek zachorowań i zgonów „covidowych”. Wspomina się także o micie wykładniczym, którym karmiono i karmi się nas od samego początku. Analiza dotyczy pierwszej fali pandemii.
(więcej…)