Doktor fizyki, pracował naukowo w Instytucie Maxa Plancka w Moguncji w Niemczech oraz w instytucie badawczym SINTEF w Norwegii. Interesuje się metodologią i filozofią nauki oraz relacją między wiarą a nauką.

Opracował i opatrzył wstępem I, II i III tom książki „Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy".

Przykładowe wystąpienia w mediach dr. Mariusza Błochowiaka.