Informacje

III tom „Fałszywej pandemii” o maskach

9 marca 2021
Wkrótce ukaże się III tom „Fałszywej pandemii. Krytyki naukowców i lekarzy”, którego głównym tematem są maski. Zachęcamy do zamawiania książki w naszym sklepie, co jest formą wsparcia Zrzeszenia naukowców i lekarzy na rzecz wolności, zdrowia i prawdy.   …jeśli uwzględnisz odpowiednie randomizowane kontrolowane badania ze zweryfikowanymi wynikami, to one wszystkie jednoznacznie stwierdzają, że nie ma […] [+]

Trzeci apel naukowców i lekarzy do Prezydenta i Rządu

18 lutego 2021
Trzeci apel naukowców i lekarzy: O wolną debatę o COVID-19 i obronę Polski przed interesami koncernów medycznych List Otwarty do Prezydenta i Rządu RP Warszawa, 15 lutego 2021 Pan dr Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów Pan dr Adam Niedzielski Minister Zdrowia Do wiadomości: Sejm RP, Senat RP, Media Środowisko […] [+]

Odpowiedź prof. Romana Zielińskiego na „Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2”

19 stycznia 2021
Odpowiedź prof. Romana Zielińskiego na „Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2” z dnia 4 stycznia 2021 r. Ze stanowiskiem Polskiej Akademii Nauk można się zapoznać na stronie. [+]

Akcja szczepień – dr med. Wolfgang Wodarg

7 grudnia 2020
Autor: dr med. Wolfgang Wodarg. Zdjęcie z posiedzenia niemieckiej komisji ds. koronawirusa. To zawsze ta sama sztuczka Choroba jest powiększana przez medialną lupę i przedstawiana jako najstraszliwsze z prawdopodobnych zagrożeń. To lubią media. Dzięki takiemu ustaleniu agendy większość ludzi po raz pierwszy zdaje sobie sprawę, że rzekomo niebezpieczna choroba w ogóle istnieje. Kiedyś z epidemiami […] [+]

Wywiad z Prof. dr med. Sucharitem Bhakdim

2 grudnia 2020
Wywiad z Prof. dr med. Sucharitem Bhakdim, naukowcem i lekarzem, wybitnym specjalistą w dziedzinie mikrobiologii i epidemiologii chorób zakaźnych, który przez 22 lata był dyrektorem Instytutu Mikrobiologii Medycznej i Higieny na Uniwersytecie w Moguncji w Niemczech. Autor kilkuset publikacji naukowych, jeden z najczęściej cytowanych naukowców w dziedzinie medycyny w Niemczech. W latach 1990-2012 był redaktorem naczelnym czasopisma naukowego […] [+]

Falowanie-TRESOWANIE, falowanie-TRESOWANIE, Ruch PANDEMICZNY, STAWIANIE przy ścianie, RAZ-DWA, RAZ-DWA … fala trwa

2 grudnia 2020
Na początku roku miało miejsce coś niespotykanego w naszej historii- praktycznie połowa krajów na świecie została zamknięta, a życie prawie stanęło za względu na rzekomo szalejącą pandemię. Została ona ogłoszona 11 marca po stwierdzeniu przez WHO 11 lutego istnienia choroby nazwanej COVID-19, powodowanej nowym wirusem SARS-cov2. Celem poniższej analizy jest próba wskazania błędów/manipulacji powstałych przy […] [+]

Jakub Z. Lichański: KORONAWIRUS – PRAWDA CZY MANIPULACJA LUB FAKE NEWS

2 grudnia 2020
Problem manipulacji jest zapewne tak dawny, jak sama retoryka; jak sugeruje Bernd Wirkus[1], termin ten pojmujemy dwojako: „neutralnie” bądź „pejoratywnie”. W niniejszych rozważaniach interesuje mnie czysto techniczny sposób „robienia manipulacji”. Jednak bliższa analiza tych kwestii pozwala dostrzec, iż kwestia ta jest daleko starsza i sięga oczywiście retoryki greckiej. Zapewne właśnie te metody wywołały m.in. sprzeciw […] [+]
© 2021
Wdrożenie: solmedia.pl