W ramach przyszłej Fundacji „Wolna Europa" powstaje zrzeszenie Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowia, Wolności i Prawdy jako merytoryczny sprzeciw wobec restrykcji i reżimu sanitarnego wprowadzonych z powody rzekomej pandemii koronawirusa, które są nieuzasadnione z naukowego, medycznego punktu widzenia. 

Celami zrzeszenia Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowia, Wolności i Prawdy będą:

• krytyczna obserwacja społecznego i politycznego rozwoju sytuacji w kwestii zdrowia i wolności,

• przedstawianie kompetentnych analiz przeprowadzanych na bazie nauki i popartych dowodami,

• informowanie możliwie szerokich warstw społecznych o rozwoju sytuacji ,

• tworzenie możliwie dużej sieci lekarzy i naukowców, specjalistów różnych dziedzin nauki, dla których prawda i racjonalne myślenie oparte na dowodach naukowych są najwyższym priorytetem,

• współpraca międzynarodowa z niezależnymi lekarzami i naukowcami z całego świata.

 

Zrzeszenie ma być niezależne od finansów podmiotów, które nie kierują się prawdą i dobrem osób, aby mogło w sposób nieskrępowany działać na rzecz Polaków, całego społeczeństwa i wreszcie państwa polskiego. 

Dlatego proszę o wsparcie tej inicjatywy na miarę swoich możliwości finansowych. Lekarzy i naukowców oraz wszystkich, którzy chcieliby się w jakiś sposób się w to zaangażować i którzy utożsamiają się z ww. celami, proszę o kontakt.

Przede wszystkim należy uświadomić sobie i innym, że obecny kryzys nie został spowodowany koronawirusem, ale polityką prowadzoną przez rządzących. W związku z tym dochodzenie sprawiedliwości przed sądami jest jak najbardziej zasadne i konieczne. Mam nadzieję, że, podobnie jak w Niemczech, powstaną w końcu komisje śledcze powołane przez prawników celem dogłębnego zbadania okoliczności związanych z tzw. epidemią, w rezultacie czego powstanie zbiorowy pozew przeciwko rządzącym polskim państwem. Jak na razie jesteśmy zapóźnieni w tych działaniach w porównaniu do Niemiec.

W Niemczech pod egidą Sucharita Bhakdiego, profesora od chorób zakaźnych i  epidemiologii, autora wydanej niedawno w  języku polskim książki „Koronawirus – fałszywy alarm? Liczby, konkrety, konteksty" powstało Stowarzyszenie jako wyraz sprzeciwu wobec obostrzeń związanych z fałszywą epidemią. 

Z  powodu wielu próśb osób podobnie myślących, wywodzących się z  innych krajów, Stowarzyszenie uruchomiło również stronę międzynarodową , gdzie zachęca do tego, aby także w innych krajach tworzyć podobne organizacje i  współpracować ze sobą. Uważam ten pomysł za niezwykle potrzebny w świecie, w którym politycy mają za nic naukę opartą na dowodach, racjonalne myślenie i prawdę jako konieczny warunek rozumnego postępowania w  kwestiach medycznych, politycznych i w każdych innych. W ten sposób zrodziła się myśl, żeby powołać zrzeszenie Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowia, Wolności i Prawdy.

Dr Mariusz Błochowiak